Здесь Вы найдете любой документ! Среда, 17.10.2018, 14:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » Договора поставки

договор на отпуск ГСМ по Талонам

ДОГОВІР N__
на відпуск ПММ за талонами

________________________

"___" _______________ р.

 

 

_________________, далі - Постачальник, в особі ___________, що діє на підставі _______, з одного боку, і _______________, далі - Покупець, в особі ____________, що діє на підставі _________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене далі:

 

1. Предмет і сума Договору

1.1. Постачальник зобов'язується організовувати та забезпечувати безперебійну заправку пальним автотранспорту Покупця, а Покупець - приймати й оплачувати пальне відповідно до умов цього договору.

1.2. Асортимент, кількість, ціна за літр пального, термін, протягом якого Покупець зобов'язується отримати всю кількість пального, визначаються у відповідних Специфікаціях, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Постачальник на підтвердження свого зобов'язання, що випливає з цього Договору, видає Покупцеві талони на всю кількість оплаченого пального згідно з відповідною Специфікацією.

1.4. Відпуск пального Покупцеві здійснюється тільки після пред'явлення талонів. 1.5. *Право власності на пальне, вказане у відповідній Специфікації, виникає у Покупця з моменту надходження коштів на рахунок Постачальника в повному обсязі згідно з цією Специфікацією.

1.6. *З моменту надходження оплати і до моменту відвантаження пального Покупцеві Постачальник зобов'язується забезпечувати збереження пального, що є власністю Покупця.

2. Порядок виконання зобов'язань

2.1. Постачальник організовує цілодобову заправку автотранспорту Покупця на АЗС, розташованих за адресами: ___________________________________________.

2.2. Пальне, що реалізовує Постачальник, повинно відповідати ДСТУ, іншим чинним стандартам і технічним умовам на відповідний вид пального. Якість пального повинні підтверджувати сертифікати, оформлені належним чином.

2.3. За бажанням Покупця, Постачальник проводить заміну однієї марки пального, вказаної в талоні, на іншу. При цьому перерахунок проводиться за цінами, діючими на момент такої заміни.

2.4. *Вартість зберігання пального Покупця у межах терміну, вказаного у відповідній Специфікації, включено до вартості пального та додатковій оплаті не підлягає.

2.5. Звіряння взаєморозрахунків, проведених між Сторонами, здійснюється в термін до 5 числа кожного місяця.

2.6. У разі розкрадання, втрати талонів тощо Покупець зобов'язаний негайно повідомити про це Постачальника.

3. Порядок оплати

3.1. Покупець оплачує Постачальникові вартість пального, вказаного у відповідній Специфікації, на підставі рахунка протягом ____ календарних днів із моменту отримання такого рахунка.

4. Відповідальність сторін

4.1. Постачальник зобов'язаний за неналежне виконання своїх зобов'язань сплатити Покупцеві штраф у розмірі ___________________.

4.2. Покупець зобов'язаний за прострочення оплати сплатити Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, обчислену від суми простроченої оплати.

4.3. У разі, коли Покупець із своєї вини не отримав пальне протягом терміну, вказаного у відповідній Специфікації, він зобов'язаний відшкодувати Постачальникові витрати, пов'язані із зберіганням пального в розмірі __________ грн./л за кожний день (місяць) прострочення.

5. Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання спричинене обставинами, що не залежать від волі Сторін та їх компетенції (далі - форс-мажор), такими, як: стихійне лихо, війни, страйки, громадські заворушення, розкрадання, ембарго, дії влади, але які не обмежуються ними. При виникненні щодо будь-якої Сторони або обох Сторін одночасно встановлених форс-мажорних обставин, що можуть спричинити або що спричинили неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони негайно повідомляють про це одна одну та вживають узгоджені заходи щодо призупинення, відстрочення або припинення виконання зобов'язань і взаємовідносин за Договором або щодо його дострокового розірвання.

6. Додаткові умови

6.1. Усі спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі, коли Сторони не дійшли спільної думки, суперечка передається на розгляд Господарського суду України за встановленою підсудністю.

6.2. На відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, поширюються норми чинного законодавства України.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються в письмовому вигляді та набирають чинності з моменту підписання їх Сторонами.

6.4. Цей Договір набирає чинності з "___" _______________ р.

6.5. Цей Договір складено в двох примірниках: по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

7. Адреси та реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

 

____________
*Цей договір складено для варіанту реалізації ПММ, кали право власності на ПММ переходить до покупця в момент оплати. Уразі, коли право власності на ПММ переходить до покупця в момент фактичного отримання ПММ, пункти договору, відмічені позначкою (*), підлягають виключенню. При цьому п. 1.5 рекомендуємо не виключати, а викласти в такій редакції: "1.5. Право власності на пальне виникає у Покупця з моменту його фактичного отримання".

Категория: Договора поставки | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 450 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz