Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:25
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » комисия, консигнация, хранение

договор консигнации

Договір комісії

 

м. ____________

"___" _______________ р.

Комітент ________________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________,

що діє на підставі ________________________________________, з одного боку, і

Комісіонер ____________________________________________________________,

в особі ________________________________________________________________,

що діє на підставі __________________________________________, з іншого боку,

уклали цей Договір про наступне.

 

1. Предмет Договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції.

1.2. Конкретні умови угоди щодо кількості, якості та мінімальної ціни продажу продукції, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у додатку N 1 до даного Договору.

1.3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає угоду купівлі-продажу з третьою особою (далі - Покупець).

2. Обов'язки Комісіонера

Комісіонер відповідно до даного Договору зобов'язується:

2.1. Самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти Покупця на продукцію Комітента, виконати всю переддоговірну роботу та укласти з Покупцем договір купівлі-продажу відповідно до вказівок Комітента та на найвигідніших для нього умовах.

2.2. Прийняти у Комітента майно, призначене для комісії, та вжити всіх необхідних заходів для його збереження від втрати, нестачі або пошкодження.

2.3. Оглянути майно, що передається на комісію, перевірити його якість та комплектність, впевнитися у його придатності для продажу.

2.4. У разі виявлення прихованих недоліків у продукції Комітента, що передана на комісію, негайно повідомити Комітента про виявлені недоліки.

2.5. Протягом 7 днів з моменту отримання продукції інформувати Комітента про хід виконання доручення. Протягом 14 днів після отримання продукції повідомити останнього про укладену в його інтересах угоду та передачу продукції Покупцю, а також надати Комітентові копію укладеної угоди.

2.6. Надати звіт Комітенту та передати останньому всі права та документи стосовно Покупця, що випливають із укладеної угоди.

2.7. У разі виникнення непередбачених обставин, що перешкоджають укладенню угод на умовах Комітента, протягом 20 днів повідомити про це Комітента.

3. Обов'язки Комітента

Комітент відповідно до даного Договору зобов'язується:

3.1. Передати Комісіонеру майно на комісію протягом 10 днів з моменту підписання даного Договору.

3.2. Звільнити Комісіонера від обов'язків, узятих ним на себе щодо виконання доручення перед Покупцем та іншими особами, протягом 3 днів з моменту надання звіту Комісіонера.

3.3. Прийняти звіт Комісіонера, розглянути та затвердити його протягом 3 днів, а також на його підставі відшкодувати витрати, які здійснив Комісіонер при виконанні угоди.

4. Порядок передачі майна на комісію

Передача майна на комісію здійснюється за актом у такому порядку:

Місце передачі ___________________________

Порядок транспортування продукції визначається Комісіонером.

Витрати на транспортування товарів несе Комісіонер.

Години приймання щоденно з 8.00 до 18.00 год.

5. Винагорода Комісіонера

5.1. За виконання доручення Комітент сплачує Комісіонерові винагороду в розмірі ____________ відсотків від суми угоди, укладеної з Покупцем.

5.2. Грошові кошти за продану продукцію Комітента надходять на розрахунковий рахунок Комісіонера.

5.3. Підставою для отримання винагороди Комісіонером є отримання ним грошей від Покупця.

5.4. Якщо доручення виконано Комісіонером частково, то винагорода йому виплачується пропорційно до виконаного доручення.

6. Порядок розрахунків

6.1. Винагорода Комісіонеру виплачується шляхом утримання належних останньому сум з грошових коштів, перерахованих Покупцем Комісіонерові за продане майно Комітента.

6.2. Грошові кошти Комітенту виплачуються Комісіонером протягом двох днів з моменту надходження коштів на його розрахунковий рахунок.

6.3. Вид розрахунків - безготівковий.

7. Відшкодування витрат

7.1. До витрат Комісіонера, що відшкодовуються останньому Комітентом за даним Договором, належать: витрати на транспортування продукції зі складів Комітента до Покупця.

7.2. Усі інші витрати Комісіонера відображаються у його звіті, який складається та подається Комітенту в письмовій формі з додатком усіх _________ документів.

7.3. В усіх випадках відшкодовуються витрати Комісіонера, здійснені ним з відома та за згодою Комітента, а також зроблені ним за непередбачених обставин.

7.4. Витрати Комісіонера відшкодовуються шляхом утримання з грошових коштів, одержаних від покупця.

8. Строки виконання

8.1. Комісіонер зобов'язаний виконати доручення протягом ____ року з моменту підписання даного Договору.

8.2. Договір може бути пролонгований на новий строк за згодою сторін.

9. Права Комісіонера щодо виконання доручення

9.1. У разі коли Комісіонер, незважаючи на всі вжиті ним заходи, у строк 6 (шість) місяців не зможе реалізувати продукцію, передану Комітентом на комісію, і це станеться через дуже високу ціну, призначену Комітентом, то Комісіонер має право без згоди Комітента знизити його ціну на 2 %.

9.2. Якщо подібні обставини повторяться протягом трьох місяців з моменту першої знижки, то Комісіонер має право в тому самому порядку знизити ціну на 5 %.

9.3. В усіх випадках Комісіонер зобов'язаний інформувати Комітента про зниження ціни негайно.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Якщо Комісіонер реалізує майно за ціною, нижчою за призначену йому Комітентом, останній, не бажаючи вдовольнитися такою ціною, зобов'язаний заявити про це Комісіонеру в 5-денний строк після отримання повідомлення про укладення угоди з покупцем. В іншому разі угода визнається такою, що прийнята Комітентом.

10.2. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні за свій рахунок, Комітент не має права відмовитися від укладеної для нього угоди.

10.3. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань протягом дії даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ____.

10.4. Відповідальність Комітента: за невиконання або неналежне виконання Договору він сплачує штраф у розмірі 10 % від вартості продукції.

Відповідальність Комісіонера: за невиконання або неналежне виконання Договору він оплачує повну вартість даної продукції та 20 % нереалізованої продукції.

11. Порядок розв'язання спорів

11.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України в арбітражному суді.

11.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором Сторони мають розглянути протягом тридцяти днів з моменту отримання претензії.

12. Зміна умов даного Договору

12.1. Умови даного Договору мають однакову обов'язкову силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим укладанням письмового документа.

12.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

13. Умови узгодження зв'язку між Сторонами

Повноважними представниками Сторін за цим Договором є:

Від Комісіонера ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

Від Комітента _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

14. Інші умови

14.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

14.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

14.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

14.4. Усі виправлення за текстом до даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

14.5. Сторони зобов'язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво лише до додержання вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

14.6. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну у разі зміни відомостей, зазначених у пункті 15 даного Договору.

15. Додатки до даного Договору

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін.

 

Комітент:

Комісіонер:

 

Категория: комисия, консигнация, хранение | Добавил: Admin (19.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 121 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz