Здесь Вы найдете любой документ! Четверг, 13.12.2018, 23:49
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » комисия, консигнация, хранение

договор складского хранения

ДОГОВІР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

 

        "__" ________________ року                                        м. _________________

 

 Товарний склад ____________________________________________________,

(повна назва господарюючого суб'єкта)

в особі його керівника _______________________________________________,

                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

діючого на підставі Статуту, далі — "Зберігач", з одного боку, і, з другого боку, підприємство__________________________________________________ в особі

(повна назва господарюючого суб'єкта)

керівника _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

діючого на підставі Статуту (або повноважного представника, діючого на підставі довіреності), далі — "Поклажодавець", уклали цей договір про наступне:

1.            Предмет договору

 

 1.1. Зберігач зобов'язується прийняти від поклажодавця і за плату зберігати майно останнього та повернути його в обумовлений договором строк в схоронності.

1.2. Докладний перелік майна, його кількість і оцінка засвідчені в складських документах, що ви­їдаються після передачі товарів на зберігання (складська квитанція, просте складське свідоцтво або подвійне складське свідоцтво).

 

2.            Умови договору

 

2.1. Кожна із сторін при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. При цьому витрати, пов'язані з оглядом товарів, несе сторона, яка зажадала їх огляду та перевірки.

2.2. Якщо при поверненні товару він не був оглянутий або перевірений сторонами, заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблена поклажодавцем у письмовій формі при одержанні товару, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, — протягом 3 днів після його одержання. Якщо немає заяви поклажодавця, вважається, що товар повернений складом відповідно до умов договору, оскільки Поклажодавець не доведе інше.

2.3. Просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво, у тому числі й кожна із двох його частин, є цінними паперами.

2.4. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання товару шляхом застави відповідного свідоцтва.

2.5. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі, у повному обсязі.

2.6. Утримувач складського свідоцтва, відокремленого від заставного, має право розпоряджатися товаром, але не може взяти його зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

2.7. Утримувач заставного свідоцтва, інший, ніж утримувач складського свідоцтва, має право застави На товар у розмірі виданого за заставним свідоцтвом кредиту та відсотків за ним. У разі застави товару про це робиться відмітка на складському свідоцтві.

2.8. Товарний склад видає товари утримувачеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше, як в обмін на обидва свідоцтва разом.

2.9. Утримувач складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за Ним, товар видається не інакше, як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом з ним Квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.

2.10. Товарний склад, що видав товар утримувачеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суму боргу за ним, несе відповідальність перед утримувачем заставленого свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми.

2.11. Утримувач складського заставного свідоцтва має право отримувати товар частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товари, що залишились на складі.

2.12. При передачі товару на зберігання третій особі умови цього договору зберігають чинність і первісний зберігач відповідає за дії третьої особи щодо товару, як за свої власні дії.

2.13. У разі, коли товар, що є на зберіганні, пошкоджений або ж виникла реальна загроза його пошкодження, а також якщо виникли інші зобов'язання, що не дають змоги забезпечити схоронність товару, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо, Зберігач має право реалізувати товар чи його частину самостійно. Якщо зазначені причини виникли з підстав, за які Зберігач не відповідає, він має право за рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу речей.

2.14. Товари повертаються поклажодавцю в такому стані, в якому вони були прийняті на зберігання але з урахуванням їх природного погіршення, природної шкоди або іншої зміни внаслідок їх природних властивостей.

 

3.            Обов'язки Зберігача

 

3.1. Здійснювати за свій рахунок огляд товарів при прийнятті їх для зберігання з метою визначення їх кількості та зовнішнього стану.

3.2. Надавати можливість поклажодавцю огляду товарів або їх зразків (якщо зберігання здійснюється зі знеособленням), взяття проб та вжиття заходів, необхідних для забезпечення схорон­ності товарів.

3.3. Якщо для забезпечення схоронності товарів необхідною є термінова зміна умов зберігання, товарний склад зобов'язаний вжити термінових заходів, які вимагаються, та сповістити про них покла­жодавця.

3.4. Вживати всіх заходів для забезпечення схоронності товарів.

3.5. Повернути поклажодавцю або особі, зазначеній ним як одержувач, той товар, що був переданий на зберігання (а якщо було передбачено зберігання зі знеособленням товарів - то тотожна або обу­мовлена сторонами кількість товарів того самого виду та якості).

3.6. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути товар, прийнятий на зберігання (якщо він не перебуває під заставою), навіть коли передбачений договором строк його зберігання не закінчився.

 

4.            Відповідальність сторін

 

4.1. Зберігач несе повну відповідальність за втрату, нестачу чи пошкодження товарів, якщо не доведе, що це стало наслідком дії непереборної сили або ж через властивості товару, про які Зберігач, приймаючи їх на збереження, не знав і не повинен був знати, або ж у результаті умислу чи грубої необережності поклажодавця.

4.2. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані властивостями зданого на зберігання товару, якщо Зберігач, приймаючи його на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

4.3. Якщо Поклажодавець до закінчення обумовленого договором строку забирає товари, то повинен відшкодувати Зберігачу збитки, коли такі виникають.

4.4. Якщо у разі пошкодження товарів, за які Зберігач несе відповідальність, якість товару змінилася настільки, що він не може бути використаним за первісним призначенням, то Поклажодавець має право відмовитись від товару і вимагати від Зберігача відшкодування вартості цього товару, а також інших збитків (якщо інше не передбачено законом або договором).

 

5.            Розмір оплати та порядок її внесення

 

5.1. Плата за зберігання товарів стягується згідно з діючими тарифами (розцінками) і за цим дого­вором становить ___ грн. та підлягає сплаті шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Зберігача до прийому товарів на зберігання (чи протягом певного часу після здачі товару на зберігання).

У разі несплати вартості складського зберігання договір вважається не укладеним.

   5.2. У разі дострокового розірвання цього договору відповідна грошова сума повертається поклажодавцю (при відсутності збитків у Зберігача внаслідок дострокового розірвання договору).

 

6.            Порядок вирішення спорів

 

Неузгоджені між сторонами питання при виконанні цього договору розглядаються у судовому порядку.

Цей договір складено в двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожен примірник має однакову юридичну силу.

 

7.            Юридичні адреси сторін і їх банківські реквізити

 

 

           Зберігач:                                                        Поклажодавець:

           _______________                                         ___________________

 

            М. П.                                                                   М. П.

 

 

Категория: комисия, консигнация, хранение | Добавил: Admin (19.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 125 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz