Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:06
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора займа

договор займа целевой безпроцентный

ДОГОВІР
позики (безпроцентна цільова)

Місто

“____” ____________ 200___р.

 

Сторони:

 

Позикодавець ___________________________________________________________________________

                                               (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)      

в особі ___________________,  діючого на підставі___________________________,  з однієї сторони, та

            (посада та ПІБ)                                                          (статуту, довіреності, положення)

Позичальник____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 

1.      Предмет договору.

 

1.1.    Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Позичальнику безпроцентну цільову позику, а останній зобов'язується прийняти позику, використати за цільовим призначенням і повернути названу позику Позикодавцеві у визначений цим Договором строк. У зв'язку з тим, що між Сторонами за цим Договором налагоджуються тісні взаємовигідні ділові відносини, позика, визначена у цьому Договорі, надається Позичальникові на безпроцентній основі.

 

2.      Мета надання та розмір Позики.

 

2.1.    Мета надання позики Позичальнику _______________________________________.

2.2.    Позичальник у строк _______ з моменту надання позики зобов’язаний надати Позикодавцю документи, що засвідчують цільовий характер використання позики.

2.3.    Сума позики становить за цим Договором ___________ грн.

 

3.      Строк Позики.

 

3.1.    Строк надання позики Позичальнику становить _______ з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Позичальника.

3.2.    Строк, вказаний у п.3.1 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін.

 

4.      Порядок надання та повернення Позики.

 

4.1.    Позикодавець зобов’язаний надати позику протягом _______ з моменту підписання цього Договору

4.2.    Позика надається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позичальника.

4.3.    Позикодавець протягом __________ після переказу суми позики Позичальнику зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом _____________________.

4.4.    По закінченні строку, вказаного в п.3.1 цього Договору, Позичальник зобов’язу­ється протягом ___________ повернути суму позики.

4.5.    Позика повертається у безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом пере­казу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця.

4.6.    Позичальник протягом __________ після переказу суми позики Позикодавцю зобов’язаний повідомити останнього про переказ коштів шляхом ______________________.

4.7.    Позикодавець протягом ________________ після надходження суми позики на свій розрахунковий рахунок зобов’язаний повідомити Позичальника про це __________________.

 

5.      Відповідальність сторін.

 

5.1.    У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2.    Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3.    Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання  таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4.    За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.5.    Позичальник несе наступну відповідальність за цим Договором: __________________.

5.6.    Позикодавець несе наступну відповідальність за цим Договором: __________________.

 

6.      Строк дії Договору та інші умови.

 

6.1.    Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і є дійсним до мо­менту його остаточного виконання, проте у будь-якому випадку до "__" _______ 20__.

6.2.    Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3.    Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.4.    Забезпеченням зобов’язанням за цим Договором є ______________________________________.

6.5.    Позикодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.6.    Позичальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.7.    Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.8.    У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.9.    Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Позикодавець

Позичальник

Назва____________________________________________________

 

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ  ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку  № _________ _)

ІПН  ______________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

 

Назва____________________________________________________

 

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ  ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № _________ _)

ІПН  ______________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

 

________________________

М.П.

________________________

М.П.

 

Категория: договора займа | Добавил: Admin (19.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 113 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz