Здесь Вы найдете любой документ! Среда, 17.10.2018, 14:38
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды с правом выкупа

ДОГОВІР оренди з правом викупу

 

______________________________
        
(місце укладання договору)

"___" _______________ ____ р.

 

__________________________________________________________________,

(назва організації)

названий у подальшому "Орендодавець", в особі _____________________________,

    (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _______________________________,

                                                                                                                               (назва організації)

названий у подальшому "Орендар", в особі _________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(ухвала загальних зборів членів організації орендарів, статуту)

з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче:

 

1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у користування таке майно:

Майно

Кількість

Вартість

Термін амортизації

Розмір плати на квартал

Розмір плати на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом в оренду передається зазначене майно на суму ________________ грн.

     (сума літерами)

2. Орендареві передаються закріплені за державним підприємством кошти утворених на ньому фондів у повному обсязі за станом на __________ ____ р.

3. Орендареві передаються запаси сировини, матеріалів, незавершене виробництво і готова продукція.

4. Зазначене майно буде використовуватися для ________________________.

5. Майно вважається переданим в оренду з моменту укладення цього Договору або з моменту набуття орендним підприємством прав юридичної особи.

6. Орендар зобов'язується своєчасно виконувати орендні платежі згідно з доданим розрахунком загальною сумою __________________________ грн. на рік. Перерахування орендних платежів у середині господарського року виконується щоквартально рівними частинами (не пізніше 10-го числа другого місяця наступного кварталу) на розрахунковий рахунок Орендодавця.

         За затримку платежів на термін більше місяця Орендар сплачує штраф розміром ___ % від суми чергового платежу.

7. Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою сторін один раз у п'ять років. Вони можуть бути переглянуті достроково на вимогу однієї із сторін у випадку змін установлених централізованим порядком цін і тарифів та у інших випадках, передбачених законодавством України.

8. На основні засоби, придбані за рахунок Орендаря, амортизаційні відрахування не виконуються

9. Орендодавець зобов'язується передати Орендарю фонди і ліміти на продукцію, а також вживає інших необхідних заходів, що забезпечують виконання державного замовлення.

          Орендодавець здає майно у стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію.

 У випадку ухилення від передачі зданого майна, Орендодавець сплачує Орендареві штраф у розмірі _____ % від вартості майна.

10. Орендар зобов'язується:

а) виконувати державне замовлення у обсязі, що не перевищує державне замовлення, прийняте на рік здавання в оренду державного підприємства;

б) використовувати орендоване майно за його прямим призначенням з метою розв'язання поставлених перед ним завдань;

в) утримувати майно у повній справності;

г) своєчасно виконувати поточний ремонт і капітальний ремонт орендованих виробничих фондів за рахунок власних коштів.

11. Орендар несе відповідальність за псування орендованих засобів виробництва.

12. Якщо Орендар після закінчення Договору повертає майно в ушкодженому (неробочому) стані, то він відшкодовує завдані збитки згідно з діючим законодавством.

13. Зміна умов Договору, його розірвання і припинення можливі лише за згодою сторін. На вимогу однієї зі сторін Договір може бути змінено або розірвано з ухвали Держарбітражу у випадку порушення іншою стороною умов Договору.

14. Орендоване майно може здаватися у суборенду Орендарем лише з письмового дозволу Орендодавця.

15. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором оренди, зміну і розірвання Договору в односторонньому порядку, - сторони відшкодовують заподіяні збитки, у тому числі і упущений зиск (крім передбачених цим Договором штрафних санкцій) згідно з діючим законодавством.

16. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим Договором, регламентуються діючим законодавством.

17. Суперечки за цим Договором розглядаються органами Державного арбітражу.

18. Термін оренди встановлюється на __________ років з _____ р. до ____ р.

19. Майно переходить у власність Орендаря, якщо він вніс Орендодавцеві всю належну йому орендну плату від вартості зданого на повний амортизаційний термін майна, а також вніс Орендодавцеві орендні платежі від залишкової вартості майна, оренда якого згідно з Договором припинена до закінчення - амортизаційного терміну.

При цьому до складу орендної плати амортизаційні відрахування входять у повному обсязі.

20. Додаткові умови _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

21. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

Орендар:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

 

Підписи:

Орендодавець

__________________________
"___" _______________ ____ р.

Орендар

__________________________
"___" _______________ ____ р.

 

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (16.01.2008) | Автор: Сергей Беляев
Просмотров: 133 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz