Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

лизинговое соглашение

ЛІЗИНГОВА

угода

 

м. ______________

"___" _______________ ____ р.

 

Ця угода укладена між _______________________________________________ _______________________________________________________________________, названим у подальшому "Орендодавець", і __________________________________ _______________________________________________________________________, названим у подальшому Орендар, про наведене нижче.

 

1. УМОВИ ЛІЗИНГУ

1.1. Орендодавець згоден надати Орендареві в оренду ____________________ _______________________________________________________________________, назване у подальшому Устаткування, що відповідає викладеним нижче вимогам (додаток N 1 "Заявка на устаткування"), за обумовлену нижче орендну плату і на ________ років.

Постачальником Устаткування є _____________________________________, названий у подальшому Постачальник.

Термін постачання _________________________________________________.

Місце постачання __________________________________________________.

1.2. Орендар одержує право використовувати Устаткування протягом усього терміну оренди, однак не має права переступати свої права, обов'язки за цією Угодою, або будь-які інтереси, що випливають з нього, третій особі без письмової згоди Орендодавця. У цьому випадку Орендар зобов'язаний надати Орендодавцеві відомості про цю особу за формою і в термін, установлені Орендодавцем.

1.3. Орендодавець має право поступитися своїми правами за цією Угодою або будь-якими інтересами, що випливають з неї, повністю або частково на користь третьої особи без згоди Орендаря, але з повідомленням його про це.

1.4. Ця Угода складена у двох примірниках, що мають однакову силу, і є обов'язковими для виконання сторонами, так само як їх законними представниками.

 

2. СУМА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

2.1. Орендар зобов'язаний сплачувати щомісячно Орендодавцеві:

1) орендну плату розміром ___________________________________________.

2) комісійну винагороду за ризик випадкової загибелі Устаткування, його ушкодження або втрати розміром ______ % річних від загальної суми орендної плати.

Орендна плата розміром ____________________________________________
виплачується авансом до настання періоду, за який виконується плата. У випадку затримання платежів Орендар виплачує пеню з простроченої суми розміром _________________ за кожен день прострочення.

2.2. Комісійна винагорода нараховується з моменту підписання цієї Угоди до моменту виплати усієї суми, передбаченої цією Угодою. Комісійна винагорода виплачується навіть у тому випадку, коли дія цієї Угоди з будь-яких причин переривається, незалежно від цих причин. Комісійна винагорода нараховується лише на несплачену частину вартості оренди.

 

3. ПОСТАЧАННЯ УСТАТКУВАННЯ

3.1. Усі видатки відносно транспортування Устаткування до місця постачання, монтажу і введення в експлуатацію, відносяться на рахунок Орендаря. Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцеві усі видатки з претензій, зобов'язань тощо, які виникають при постачанні устаткування, його використанні або поверненні, якщо вони мали місце.

3.2. Орендар по прибутті Устаткування на місце постачання зобов'язаний провести його огляд у термін постачання, встановлений цією Угодою, і надати Орендодавцеві Акт про приймання.

Якщо Орендар відмовляється приймати Устаткування через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну експлуатацію Устаткування, він зобов'язаний письмово довести це до відома Орендодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки. Ця рекламація Орендаря дає право Орендодавцеві заявити Постачальникові про розірвання Договору про купівлю Устаткування.

Вимоги Постачальника про відшкодування збитків у зв'язку з невиправданим розірванням Договору про купівлю устаткування висуваються Орендареві.

3.3. Якщо Орендар, незалежно від причини, не надав Орендодавцеві у двотижневий термін з дня прибуття Устаткування на місце постачання Акт про приймання і не заявив про наявність недоліків Устаткування, усунення яких неможливе, приймання Устаткування вважається таким, що відбулося.

3.4. Орендар користується гарантією на Устаткування, виданою Постачальником. Орендодавець передає Орендареві свої права на пред'явлення Постачальникові претензій відносно дефектів Устаткування, своєчасності і комплектності постачання, невиконання обов'язків при його встановленні.

 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ І ОРЕНДАРЯ

4.1. Орендар зобов'язаний:

а) надати Орендодавцеві юридично посвідчену копію свого Статуту (Положення);

б) надавати Орендодавцеві іншу інформацію про свій економічний стан за формою і в термін, встановлені Орендодавцем. При необхідності Орендодавець може вимагати цю інформацію вдруге.

У випадку будь-яких змін свого юридичного і фінансового стану Орендар зобов'язаний повідомити про це Орендодавця.

4.2. Орендар приймає на себе весь ризик, пов'язаний з руйнуванням або втратою, крадіжкою, передчасним спрацюванням, псуванням й ушкодженням Устаткування, незалежно від того, шкода поправна або непоправна, чи ця шкода заподіяна у ході постачання або після нього.

У випадку виникнення будь-якого ризику Орендар своїм коштом і на свій розсуд повинен вжити таких заходів:

а) відремонтувати Устаткування або замінити його на будь-яке аналогічне устаткування, прийнятне для Орендодавця (устаткування, поставлене для заміни дефектного, повинне розглядатися як правомірна заміна Устаткування, передбаченого з початку, а право власності на нього має бути передане Орендодавцеві).

За Орендарем зберігається обов'язок сплатити усі суми орендної плати і провести інші платежі, передбачені цією Угодою або

б) повернути усю заборгованість Орендодавцеві по виплаті орендної плати та виплатити йому неустойку розміром ____________________ (сума закриття угоди). Сума закриття Угоди має бути виплачена протягом одного тижня після пред'явлення Орендодавцем вимоги про оплату. Зобов'язання Орендаря внести суму орендної плати вважається виконаним після одержання Орендодавцем суми закриття Угоди.

4.3. Після закінчення терміну дії цієї Угоди Орендар має право:

повернути Устаткування Орендодавцеві;

відновити лізинговий договір;

придбати Устаткування у власність;

Про свій вибір Орендар зобов'язаний повідомити Орендодавця за півроку до закінчення строку дії цієї Угоди.

4.4. Орендар зобов'язаний утримувати Устаткування відповідно до рекомендацій Постачальника (виробника), підтримувати у робочому стані, виконувати необхідний ремонт і своєчасне профілактичне обслуговування за свої кошти.

4.5. Орендар несе відповідальність за всі ушкодження, заподіяні як людям, так і майну внаслідок використання, зберігання, володіння або експлуатації Устаткування.

4.6. Орендар не має права без письмового дозволу Орендодавця ознайомлювати третіх осіб з конструкцією Устаткування, його технологічними характеристиками тощо.

4.7. Орендодавець і його посередники мають повноваження перевіряти стан Устаткування у робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації.

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

5.1. Дія цієї Угоди  припиняється після закінчення терміну її дії. Виключена можливість припинення дії цієї Угоди у випадку, коли Устаткування не відповідає уявленню про нього, що склалося в Орендаря.

5.2. Орендодавець має право дати повідомлення про негайне припинення дії цієї Угоди у таких випадках:

а) договір купівлі-продажу Устаткування не вступив у силу або анульований з будь-якої причини до постачання Устаткування Орендареві (в обумовлене місце);

б) постачальник неспроможний поставити Устаткування, незалежно від причини такого стану. У цих випадках при припиненні Угоди Орендодавець і Орендар звільняються від взаємних зобов'язань згідно з цією Угодою;

в) Орендар, протягом терміну, що перевищує три тижні, не виконує свої обов'язки з будь-якого виду платежів, передбачених цією Угодою;

г) Орендар до отримання вимоги про виплату не повертає усю суму заборгованості протягом двох тижнів;

д) Орендар не реагує на нагадування, надіслане Орендодавцем з перервою не менше чотирьох тижнів, не задовольняє вимоги дотримання інших зобов'язань, передбачених цією Угодою, дозволяє експлуатацію Устаткування з порушенням умов цієї Угоди;

е) договір купівлі-продажу Устаткування анулюється після постачання устаткування Постачальником за причинами, відповідальність за які несе Орендар;

є) в період дії цієї Угоди організація Орендаря ліквідовується.

При наявності умов (пункт в), є)) Орендар має сплатити суму закриття угоди згідно з викладеними раніше вимогами;

ж) Орендар має право розірвати цю Угоду у випадку виявлення при прийманні Устаткування недоліків, що виключають його нормальну роботу, і усунення яких неможливе. Про розірвання цієї Угоди Орендар зобов'язаний повідомити Орендодавця у письмовій формі не пізніше 10 днів з дня закінчення терміну постачання Устаткування.

 

6. ДІЇ ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ УГОДИ

6.1. При отриманні повідомлення про закриття Угоди Орендар позбавляється права використовувати Устаткування.

6.2. Якщо Орендарем не внесена сума закриття Угоди або не сплачені платежі, передбачені цією Угодою, Орендар зобов'язаний у чотиритижневий термін з дня отримання вимоги від Орендодавця надіслати Устаткування на будь-яку адресу, зазначену Орендодавцем. Весь ризик і видатки на таке перевезення несе Орендар. У випадку коли, незважаючи на викладену умову, Орендар не вживе заходів для пересилання Устаткування, Орендодавець має право увійти у володіння Устаткуванням і виконати його перевезення на свій розсуд коштом Орендаря, поклавши на нього також відповідальність за весь ризик, пов'язаний з перевезенням.

6.3. Орендодавець і його довірені особи повинні отримати повноваження входити на територію, де встановлено Устаткування, для здійснення свого права на вивіз Устаткування. Будь-які необхідні видатки стосовно вищевказаних дій несе Орендар на користь Орендодавця.

 

7. ОБОВ'ЯЗКИ СТОСОВНО ПОВЕРНЕННЯ УСТАТКУВАННЯ

7.1. Якщо Орендар вніс які-небудь модифікації до Устаткування, він зобов'язаний на вимогу Орендодавця і власним коштом відновити первинний стан Устаткування.

7.2. У випадку, якщо Орендар не повертає Устаткування після закінчення терміну оренди або після закриття Угоди, з нього стягується пеня у розмірі 0,2 % від залишкової вартості Устаткування за кожний день прострочення, до повного повернення Устаткування Орендодавцеві.

7.3. Продовження використання Устаткування Орендарем після закінчення терміну оренди, обумовленого у цій Угоді, не повинно розглядатися як поновлення або продовження оренди.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Орендодавець:

Орендар:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

 

 

Орендодавець

__________________________
М. П.

Орендар

__________________________
М. П.

 

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 101 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz