Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:30
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды земельного участка

                    ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

       "__"______________ року                                                         м. _________

___________сільська рада _____ району ________  області в особі її  Голови

_______________________________ ,  далі Орендодавець, з одного боку, і

                 (прізвище та ініціали)

громадянин ___________________________ , далі Орендар, з другого боку,

                               (прізвище, ім'я та по батькові)

уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне володіння  і користування земельну ділянку площею _______ га для ________________________________________________________________,

                ( вирощування сільськогосподарської продукції, садівництва тощо)

 а Орендар приймає цю земельну ділянку для використання у вказаних вище цілях.

1.2. Розташування та кордони переданої в оренду земельної ділянки зазначені на плані (додаток N 1 до договору).

2. Права і обов'язки сторін

2.1. Обов'язки Орендодавця:

- після державної реєстрації цього договору не пізніше __ днів передати земельну ділянку в користування Орендаря у стані, що відповідає умовам цього договору, та придатну для використання за цільовим призначенням і не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися земельною ділянкою;

- відшкодовувати Орендарю понесені останнім витрати на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки, якщо між ними з цього питання була досягнута викладена в письмовій формі до­мовленість.

2.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

а) своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

б) додержання Орендарем умов договору щодо використання останнім земельної ділянки за цільовим призначенням, усувати допущені порушення;

в) додержання правил екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;

г) додержання режиму використання водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони та територій, які особливо охороняються;

д) має право давати письмову згоду Орендарю на зведення у встановленому законодавством по­рядку житлових, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд, закладання багаторічних насадже­нь, здійснення у встановленому порядку зрошувальних, осушувальних, інших меліоративних робіт, будувати ставки та водойми.

2.3. Обов'язки Орендаря:

а) використовувати земельну ділянку тільки за призначенням, для якого вона надана;

б) своєчасно і в повному обсязі вносити Орендодавцю орендну плату в формі, яка передбачена цим договором;

в) додержуватись режиму використання земельної ділянки таким чином, щоб це не завдавало шкоди іншим землекористувачам, стану навколишнього середовища і не призводило до зниження якості землі;

г) після розірвання з будь-яких підстав цього договору повернути Орендодавцю не пізніше ____ днів земельну ділянку в стані, не гіршому, ніж вона перебувала при її отриманні в Оренду.

2.4. Орендар має право:

а) самостійно визначати напрями своєї господарської діяльності при використанні земельної ділянки відповідно до її призначення і умов цього договору;

б) після державної реєстрації цього договору протягом _____ днів приступити до використання земель­ної ділянки і вимагати від Орендодавця усунення причин, які будь-яким чином перешкоджають здійснен­ню його прав по договору;

в) за письмовою згодою Орендодавця зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди, здійснювати зрошувальні, осушувальні, інші меліоративні роботи, будувати ставки та водойми;

г) отримувати відшкодування витрат на проведення робіт з поліпшення стану земельної ділянки, якщо між ним і Орендодавцем була досягнута письмова згода про відшкодування останнім таких витрат;

д) здавати земельну ділянку в суборенду при настанні обставин, передбачених ст. .9 Закону України "Про оренду землі";

е) у передбачених Земельним кодексом України випадках має переважне право перед іншими осо­бами на отримання орендованої земельної ділянки у власність;

є) мати достовірну інформацію від Орендодавця про наявність прав третіх осіб на отриману в оренду земельну ділянку і вимагати внесення про це застереження в договір.

3. Розмір орендної плати і порядок розрахунків

3.1. Орендна плата становить ___ грн. за рік (або здійснюється у формі передачі Орендодавцю частини у % отриманого Орендарем врожаю або виконанням Орендарем на користь Орендодавця пев­ного обсягу робіт чи наданням послуг) і вноситься __________________________ в касу Орендодавця

                                                                (готівкою чи ні)

не пізніше _____________.

3.2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

3.3. Орендодавець має право вимагати збільшення орендної плати, якщо законодавче буде збільше­но розмір земельного податку.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір укладається на строк __________ років (не більше 50 років).

Початок строку його дії обчислюється після підписання сторонами з дня державної реєстрації.

4.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін або на вимогу однієї із сторін дост­роково за рішенням суду у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань по договору, а також у разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке буде суттєво перешкоджати передба­ченому договором використанню земельної ділянки.

4.3. Договір припиняється у разі:

а)  закінчення терміну, на який він був укладений;

б) одержання Орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним ко­дексом України;

в) примусового викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законодавством України;

г) смерті громадянина-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у ст. 8 Закону України "Про оренду землі", від виконання укладеного договору.

4.4. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи Орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди (якщо інше не передбачено сторонами при укладанні договору).

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання зобов'язань по договору, у тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були обумовлені ним у договорі оренди, але які суттєво перешкоджають передбаченому договором використанню земельної ділянки. У разі виявлення таких недоліків Орендар має право:

а) вимагати зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків земельної ділянки;

б) утримувати певну суму понесених ним витрат на усунення таких недоліків із орендної плати, про що попередньо повідомляє Орендодавця;

в) вимагати дострокового розірвання договору.

Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті недоліків переданої в оренду земельної ділянки, якщо про такі недоліки зазначено в договорі оренди.

5.3. Якщо Орендар недбало ставився до орендованої земельної ділянки або інші його дії чи бездіяльність призвели до її деградації, зниження родючості, забруднення, то останній повинен відшко­дувати орендодавцю заподіяну шкоду.

5.4. Орендар несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення земель­ного законодавства, допущене у зв'язку з орендою земельної ділянки.

5.5. За прострочення внесення орендної плати Орендодавець має право стягнути з орендаря пеню в розмірі від суми заборгованості 1/366 подвійної ставки НБУ по рефінансуванню за кожний день прострочення платежу, але не більше як за попередні 6 місяців.

6. Вирішення спорів

При виникненні спорів у зв'язку з виконанням цього договору, які сторони не зможуть вирішити шляхом переговорів між собою, вони підлягають розгляду у судовому порядку.

Цей договір складено в трьох примірниках: по одному для сторін і один -  для органу державної реєстрації цього договору. Кожний примірник договору має однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси сторін:

                                Орендодавець:                              Орендар:

                              ________________                    ______________

                                    М. П.                                                М. П.

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 167 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz