Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:25
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды транспортных средств

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

              "__"______________ року                                    м. ______________

Підприємство ____________________________________________________

(повна назва господарюючого суб'єкта)

в особі _____________________________________________________________,

(посада керівника, його прізвище, ім'я та по батькові)                                    

діючого на підставі Статуту, далі — Орендодавець, з одного боку, і, з другого боку, Підприємство____________________________________________ в   особі

                                                 (повна назва господарюючого суб'єкта)

керівника ——————————————————————————————,  

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                               

діючого на підставі Статуту, далі Орендар, уклали цей договір про наступне:                         

1. Предмет договору                                   

1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування __________________ одиниць автомобілів марки ______________________________________________з державними реєстраційними номерами___________________________________

та з водіями, а  Орендар приймає означену кількість автомобілів і використовує їх для _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________.

1.2. Технічний стан автомобілів та їх комплектність докладно відображені в додатку N 1 до цього договору.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Орендодавець повинен:

- в строк ___ днів після підписання цього договору передати в користування Орендаря всі передбачені ним транспортні засоби в належному технічному стані, який забезпечує їх нормальну експ­луатацію. Передача транспортних засобів здійснюється за приймально-передавальним актом, який підписується представниками Орендодавця і Орендаря (Додаток N 2 до договору);

       - за свій рахунок здійснювати капітальний ремонт зданих в оренду транспортних засобів і на період виходу їх із експлуатації замінювати їх такою ж кількістю технічно справних автомобілів або відповідно зменшувати розмір орендної плати.

2.2. Орендодавець має право:

- раз на ___ міс. здійснювати контроль за технічним станом та цільовим використанням зданих в оренду транспортних засобів і вимагати від орендаря негайного усунення допущених порушень;

- вимагати збільшення орендної плати при умові зміни вартості послуг і тарифів;

- відчужувати здані в оренду транспортні засоби, але договір їх оренди залишається чинним і для нового власника.

2.3. Орендар зобов'язаний:

- використовувати транспортні засоби відповідно до умов договору і його призначення;

- своєчасно і в повному розмірі вносити орендну плату;

- підтримувати транспортні засоби в технічно справному стані, за свій рахунок проводити їх ремонт (крім капітального) та нести затрати на його експлуатацію;

- після закінчення строку дії договору або після його дострокового розірвання не пізніше ___ днів повернути транспортні засоби Орендодавцю в технічно справному стані по приймально-передаваль­ному акту, який підписується представниками сторін договору.

2.4. Орендар має право:

- вимагати від Орендодавця проведення капітального ремонту таких, що вийшли з ладу, транспор­тних засобів і на час ремонту замінювати їх іншими або відповідно зменшити орендну плату;

- ставити питання про зменшення орендної плати Орендодавцем при зменшенні тарифів і послуг, які відбулися після укладення договору;

- при відчуженні транспортних засобів Орендодавцем і бажанні їх придбати має переважне на це право перед іншими особами.

    3. Плата за оренду транспортних засобів

3.1. Орендар вносить Орендодавцю орендну плату в такий строк:______________________________.

За погодженням сторін ця періодичність може бути змінена.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі пошкодження майна внаслідок порушення правил його використання чи інших навмисних дій Орендаря він відшкодовує Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі або ж за його згодою проводить за свої кошти відновлювальний ремонт.

4.2. За несплату Орендодавцю орендної плати Орендар за кожний день прострочення платежу спла­чує орендодавцю пеню за кожний день прострочення платежу в максимальному розмірі, передбаченому ст. 3 Закону України від 22 листопада 1996 р. "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

4.3. За прострочення передачі об'єкта оренди Орендодавцем Орендарю сплачується пеня в розмірі ___ % від річного розміру орендної плати за кожний день прострочення платежу. В такому ж розмірі за кожний день прострочення сплачує пеню і Орендар Орендодавцю в разі неповернення об'єкта оренди, коли виникли підстави для повернення.

4.4. Сплата пені не звільняє сторони від виконання взятих по договору зобов'язань чи усунення причин їх порушень.

5. Строк дії договору

5.1. Цей  договір  вступає  в  дію  з  дати  його  підписання   і   є   чинним    до "___" ___________ року.

5.2. Зміна умов договору чи його дострокове розірвання можливе тільки за згодою сторін. Однос­тороннє розірвання договору не допускається, крім випадків, коли одна із сторін систематично не ви­конує його умови.

5.3. Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, якщо жодна із сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку його дії не заявить про небажання продовжити дію договору.

6. Вирішення спорів

6.1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами в ході виконання договору, вирішуються шля­хом переговорів між ними, а при відсутності згоди - в судовому порядку.

6.2. З усіх питань, які не передбачені в цьому договорі, сторони керуються діючим законодавством. Договір складено в двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожний примірник договору має однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси сторін та їх банківські реквізити

                          

                       Орендодавець:                                 Орендар:

      _________________                         ________________

                                (підпис)                                                        (підпис)

 

 

                           М .П.                                                 М. П.

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 143 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz