Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » Представительство и доверенность

договор на доверительное управление имуществом

Договір про довірче управління майном

 

"___" _______________ р…

м. __________

N ________

 

____________________________________________________________

(назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові

_____________________________________________________________________,

індивідуального підприємця)

далі - Засновник управління, в особі _______________________________________ _____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові),

який діє на підставі _____________________________________________________

(Статут, Положення, довіреність, N, дата,

______________________________________________________________________

N свідоцтва державної реєстрації індивідуального підприємця),

з одного боку, та _______________________________________________________

(юридична особа, прізвище, ім'я,

______________________________________________________________________,

по батькові індивідуального підприємця)

далі - Довірчий управитель, в особі ________________________________________ ______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі _____________________________________________________

(Статут, Положення, довіреність, N, дата,

______________________________________________________________________,

N свідоцтва державної реєстрації індивідуального підприємця)

з другого боку, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору

1.1. Засновник управління передає Довірчому управителю майно_________ ____________________________________________________ у довірче управління
                                           
(назва, вид)

на строк, визначений цим договором, а Довірчий управитель здійснює управління цим майном в інтересах Засновника управління або названої ним особи (вигодонабувача).

1.2. Передача майна у довірче управління не тягне за собою переходу права власності на нього до Довірчого управителя: __________________________.

1.3. Склад майна, що передається у довірче управління:

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

1.4. Довірчий управитель має право від свого імені здійснювати щодо майна, яке йому передано у довірче управління, будь-які юридичні та фактичні дії в інтересах

_____________________________________________________________________.

             (засновник управління або вигодонабувач)

2. Розмір та форма винагороди Довірчому управителю

2.1. Довірчий управитель одержує винагороду у розмірі ___________. __________________________________. Винагорода перераховується на рахунок

_________________________________ один раз на ___________________________

                  (N банківського рахунку)                                                                 (місяць, квартал,

___________________________ не пізніше _________________________________.

                      інший строк)                                                           (число)

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Засновник управління зобов'язаний:

3.1.1. Після укладення цього договору передати майно у довірче управління з оформленням акта прийняття-передачі майна.

3.2.1. Попередити управителя майном про те, що майно, яке йому передається, обтяжене заставою, якщо передається у довірче управління заставлене майно.

3.2. Права Засновника управління:

3.2.1. Засновник має право на продукцію та прибутки  від майна, яке є у довірчому управлінні.

3.3. Довірчий управитель зобов'язаний:

3.3.1. Відокремити майно, яке йому передано у довірче управління за актом передачі, від свого особистого майна, а також від іншого майна Засновника управління шляхом ведення самостійного обліку, окремого банківського рахунку тощо.

3.3.2. Звітувати перед Засновником управління та вигодонабувачем про свою діяльність у строк______________________.

3.4. Довірчий управитель має право:

3.4.1. Володіти, користуватися і розпоряджатися майном, яке передано йому у довірче управління, в межах, наданих йому законом та договором.

3.4.2. На відшкодування необхідних витрат, які виникли у процесі управління майном, за рахунок прибутків від використання цього майна. Їх розмір визначається додатковим погодженням Сторін.

3.4.3. Вимагати всякого усунення порушень його прав на майно, яке є у довірчому управлінні, від будь-яких третіх осіб.

3.4.4. Доручати іншій особі здійснювати від його імені дії, необхідні для управління майном, але за письмовою згодою Засновника управління. При цьому Довірчий управитель відповідає за дії обраного ним повіреного як за свої власні.

4. Відповідальність Довірчого управителя

4.1. Довірчий управитель несе відповідальність за заподіяну шкоду, якщо не доведе, що ці збитки сталися внаслідок непереборної сили або дій вигодонабувача, або Засновника управління.

При цьому Довірчий управитель відшкодовує вигодо-набувачеві упущену вигоду під час довірчого управління майном, а Засновникові управління - збитки, заподіяні втратою або пошкодженням майна, з урахуванням його природного зносу, а також упущену вигоду.

4.2. Борги за зобов'язаннями, що виникли у зв'язку з довірчим управлінням майном, погашаються за рахунок цього майна. У разі його недостатності стягнення може бути звернено на майно Довірчого управителя, а при недостатності його майна - на майно Засновника управління, не передане в довірче управління.

5. Строк дії договору

5.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання його Сторонами та діє протягом ____________________.

                                      (строк)

5.2. За відсутності заяви однієї із Сторін про припинення договору по закінченні строку його дії він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

6. Припинення договору

6.1. Даний договір може бути припинений внаслідок:

- смерті громадянина, що є вигодонабувачем, або ліквідації юридичної особи - вигодонабувача;

- відмова вигодонабувача від отримання вигоди за договором;

- відмова Довірчого управителя або Засновника управління від здійснення довірчого управління у зв'язку з неможливістю для Довірчого управителя особисто здійснювати довірче управління майном;

- відмова Засновника управління від виконання договору за іншими обставинами. У даному разі управитель має право при розірванні договору вимагати виплати всієї суми належної йому винагороди;

- смерті громадянина, що є Довірчим управителем, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім, а також визнання підприємця банкрутом.

6.2. При відмові однієї із Сторін від договору інша Сторона має бути попереджена про це за три місяці до припинення договору.

6.3. При припиненні договору майно, що перебуває у довірчому управлінні, передається Засновникові управління.

7. Договір складений у _____________________ примірниках.

8. Спори за даним договором розглядаються відповідно до законодавства України.

9. Юридичні адреси і реквізити Сторін

Засновник управління

Назва юридичної особи ____________________________________________

                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові підприємця)

Адреса: _________________________________________________________

Банківські реквізити: ______________________________________________

Тел. (факс): ______________________________________________________

Довірчий управитель:

Назва юридичної особи ____________________________________________

            (прізвище, ім'я, по батькові підприємця)

Адреса: _________________________________________________________

Банківські реквізити: ______________________________________________

Тел. (факс): ______________________________________________________

 

            Засновник управління

Довірчий управитель

            _____________________

               (підпис, печатка)

_____________________

(підпис, печатка)

 

Категория: Представительство и доверенность | Добавил: Admin (19.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 151 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz