Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:06
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » неустойка, поручительство, гарантия

договор залога имущества

ДОГОВІР
застави майна

 

м. _______________

"___" _________ р.

 

Комерційний банк ___________, в особі _____________________________, діючого на підставі _________________, далі - Заставоутримувач, з одного боку, та _________________, в особі ___________, діючого на підставі _____________, далі - Заставодавець, з другого боку, уклали цей договір про наступне.

 

1. Заставодавець передає в заставу Заставоутримувачеві належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

________________________________________________________________________

(надалі - Майно), як забезпечення повернення позики в сумі, виданої за кредитним договором N ___ від _____ ро­ку, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, враховуючи відшкодування збитків, зав­даних простроченням платежів за кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

2. Майно належить Заставодавцеві на підставі

_______________________________________________________________________.

(правовий титул володіння)

3. Заставодавець засвідчує, що предметом застави за цим Договором стає також право користування _____ землі, на якій розташовано нерухоме майно, що є предметом застави за цим Договором.

Заставодавцеві зазначена земля надана в постійне ко­ристування, що підтверджується Державним актом на пра­во постійного користування землею від ______ року.

4. Заставлене майно залишається у володінні Заставо­давця за місцезнаходженням у м. __________________.

5. Узгоджена Сторонами вартість Майна становить _______ грн.

6. Заставодавець засвідчує, що Майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, в спорі та під забороною (арештом) не перебуває, спору про Майно (про права на Майно) не існує, жодні права на Майно іншим особам не передані.

7. Строк виконання зобов'язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до _____ р.

8. Заставодавець до закінчення строку дії цього Догово­ру має право лише володіти та користуватись заставленим Майном. Тому Майно, а також права на нього, не можуть бути використані Заставодавцем як предмет будь-яких ци­вільно-правових договорів та угод. У разі порушення цієї умови Заставодавець сплачує Заставоутримувачеві штраф у розмірі ______ відсотків від вартості Майна, яке є предме­том угод та договорів, а будь-які угоди, укладені Заставо­давцем, у яких предметом виступатиме Майно чи права на нього, є недійсними з моменту їх укладення.

9. Заставоутримувач має право перевіряти докумен­тально і фактично розмір, стан та умови зберігання застав­леного Майна.

10. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повер­нення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов кредитного договору, Заставоутримувач має право зверну­ти стягнення на Майно, задовольнити свої вимоги у пов­ному обсязі на момент фактичного задоволення, у тому числі відшкодування збитків.

11. Заставодавець зобов'язується сплачувати перед­бачені законодавством податки та збори, пов'язані з Майном.

12. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі Май­на. У разі загибелі предмета застави Заставодавець зобов'язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалеж­но від настання строку, виконати свої зобов'язання за кре­дитним договором у повному обсязі або у відповідній час­тині.

13. Звернення стягнення на заставлене Майно може бу­ти здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчо­го напису нотаріуса з подальшою реалізацією Майна заін­тересованим покупцям за ринковими цінами або через аукціон.

14. У разі ліквідації юридичної особи Заставодавця, Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на заставлене Майно, незалежно від настання строку виконан­ня зобов'язання, забезпеченого заставою, без згоди За­ставодавця.

15. Взаємовідносини Сторін протягом дії Договору в частині, не передбаченій цим Договором, регулюються За­коном України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р.

16. При частковому виконанні зобов'язання Заставо­давцем застава зберігається у попередньому обсязі.

17. Цей Договір набуває чинності після його нотаріаль­ного посвідчення і діє до повного виконання Заставодав­цем своїх зобов'язань за кредитним договором N ______ від _________ р.

18. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження нерухомого Майна, яке є предметом застави.

19. Цей Договір укладений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріальної контори, а інші видаються Сторонам.

Юридичні адреси Сторін

Заставоутримувач:

Заставодавець:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Категория: неустойка, поручительство, гарантия | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 89 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz