Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:18
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » неустойка, поручительство, гарантия

договор поручительства

ДОГОВІР ПОРУКИ

 

м. _______________

"___" _________ р.

 

Комерційний банк, в особі ________________________, далі - Кредитор, що діє на підставі ___________________________________________, з одного боку, та ____________________, далі - Поручитель, з другого боку, і ___________________ в особі _______________________________, далі - Позичальник, що діє на підставі __________________________, з третього боку, відповідно до статей 191 - 194 ЦК України уклали цей до­говір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Поручитель зобов'язується перед Кредитором від­повідати в повному обсязі за своєчасне і повне виконання зобов'язань Позичальником за Договором про відкриття кредитної лінії N ___ від _______ р. (далі - Кредитний договір) у розмірі ______ грн. з виплатою _____ % річних.

1.2. Підставою Договору поруки є дійсна вимога Креди­тора до Позичальника, встановлена вищезазначеним Кре­дитним договором.

1.3. Поручитель засвідчує, що він ознайомлений з нижчезазначеним Кредитним договором і згоден з його умовами.

2. Зобов'язання Сторін

2.1. У разі невиконання Позичальником зобов'язань за Кредитним договором Позичальник і Поручитель відпові­дають перед Кредитором як солідарні боржники.

2.2. Поручитель відповідає перед Кредитором у тому самому обсязі, що й Позичальник, у т. ч. за основний борг, сплату щомісячних відсотків, підвищених відсотків, неус­тойки за основним боргом, а також за відшкодування збитків.

2.3. У разі непогашення Позичальником заборгованості до настання терміну сплати відсотків або основного боргу, передбаченого Кредитним договором, до Кредитора пере­ходить право вимагати сплати боргу в повному обсязі з По­зичальника.

2.4. Поручитель, який виконав зобов'язання Пози­чальника, отримує всі права Кредитора за Кредитним до­говором.

2.5. Виконання зобов'язань Поручителя за цим Дого­вором є беззаперечним.

2.6. Після повного виконання Поручителем зобов'я­зань за Позичальника Кредитор зобов'язується передати Поручителеві документи, що підтверджують дійсні вимоги до Позичальника, протягом __ днів з моменту виконання зобов'язань.

3. Порядок виконання зобов'язань Поручителем

3.1. У разі невиконання Позичальником своїх зобов'я­зань за Кредитним договором у зазначені в Договорі строки Поручитель зобов'язується не пізніше __ банківських днів з моменту повідомлення Кредитором про невиконання Позичальником прийнятих на себе зобов'язань сплатити Кредиторові відповідну грошову суму шляхом її перераху­вання на рахунок Кредитора будь-яким способом, вказа­ним Кредитором.

3.2. Моментом виплати суми боргу Поручителем є дата зарахування грошових коштів на рахунок Кредитора (під­твердженням є виписка банку).

3.3. У разі невиконання Поручителем строків сплати грошових коштів Кредиторові Поручитель зобов'язаний сплатити Кредиторові пеню у розмірі __ % від суми боргу за кожний день прострочення.

3.4. Якщо перераховувана сума недостатня для повного покриття боргу на день надходження коштів, то за згодою банку в першу чергу з внесеної Поручителем суми погаша­ються відсотки за користування кредитом, потім - сума кредиту, решта коштів спрямовується на погашення суми неустойки та відшкодування збитків.

3.5. У разі невиконання боргових зобов'язань Пози­чальником перед Кредитором останній має право звернути стягнення на майно Поручителя, що належить йому на праві власності.

4. Інші умови

4.1. Внесення змін і доповнень до Кредитного договору не допускається без згоди Поручителя.

4.2. Часткове виконання зобов'язань Поручителем не звільняє останнього від виконання обов'язків у подаль­шому.

5. Припинення поруки

5.1. Порука припиняється з припиненням забезпечено­го нею зобов'язання.

5.2. Порука також припиняється, якщо Кредитор про­тягом трьох місяців з дня настання терміну виконання зо­бов'язань не пред'явить позову до Поручителя.

6. Розгляд спорів і строк дії Договору

6.1. Спори між Сторонами розглядаються в арбітраж­ному суді відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Договір набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами прий­нятих на себе зобов'язань.

6.3. Цей Договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і знаходяться по одному примірнику в кожної із Сторін.

7. Юридичні адреси і реквізити Сторін

Кредитор:

__________________________________________________________________

Позичальник:

__________________________________________________________________

Поручитель:

__________________________________________________________________

 

Категория: неустойка, поручительство, гарантия | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 83 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz